TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ
Fasiyal Sinir Uyarımını Etkili Bir Şekilde Yönetme: Trifazik Uyarımlar

Koklear implantasyonun olası bir yan etkisi fasiyal sinir uyarımı (FNS) veya diğer işitsel olmayan uyarımlar (NAS) dır. Koklear implant kullanıcılarında FNS görülme olasılığı ~%1-10 arasındadır. İmplant markasından bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Fasiyal sinir uyarımının yönetilmesi zor olabilir. Çünkü sıklıkla şarj seviyelerini azaltmayı veya elektrotları devre dışı bırakmayı gerektirir. Bu sebeple çoğunlukla işitme sonuçları etkilenir.