İçerikten Sorumlu

MED−EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Avusturya

Tel.: 43-512-288-889
office@blog.medel.com

Kayıt No FN 48608h
Vergi No ATU 31722507

Genel Müdür
Üni.Doç. Dr. Ingeborg Hochmair


MED-EL Sosyal Medya Yarışmaları için Şartlar ve Koşullar

 1. Bu yarışma hiçbir şekilde Facebook tarafından desteklenmez, onaylanmaz veya yönetilmez veya Facebook ile ilişkilendirilmez. Bilgilerinizi Facebook’a değil MED-EL’e veriyorsunuz.
 2. Nasıl katılacağınız ve yarışmalarımızın tüm detayları sosyal medya yarışma iletisinde verilecektir. Katılımcılar, MED-EL uluslararası sosyal medyada düzenlenen herhangi bir sosyal medya yarışmasına veya kampanyaya girerek, MED-EL tarafından ana hatlarıyla belirtilen bu şartları kabul ederler.
 3. Giriş sadece 18 yaş ve üstü kişilere açıktır.
 4. Kurallar Anlaşması: Yarışmaya katılarak (“siz”) bu kurallara tamamen koşulsuz olarak bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz ve uygunluk şartlarını karşıladığınızı beyan ve garanti edersiniz. Ayrıca, MED-EL’in bu yarışma içeriği ile ilgili kararlarını nihai ve bağlayıcı olarak kabul etmeyi kabul edersiniz.
 5. Eksik veya kurallara veya spesifikasyonlara uymayan kayıtlar, tamamen MED-EL’in takdirine bağlı olarak diskalifiye edilebilir.
 6. Katılımlar yarışma detaylarında belirtilen tarihe kadar sunulmalıdır. Bu yarışmadan sonra ilgili yarışma listesinde belirtilen katılımlar uygun olmayacaktır.
 7. Yarışma yönergelerine bağlı olarak, kazananlar ya rastgele seçilecek ya da özgünlük, yaratıcılık, hayal gücü, yenilikçilik ya da Innsbruck’taki MED-EL genel merkezindeki bir ekip tarafından değerlendirilen diğer kriterlere dayanarak seçilecektir.
 8. Girişinizi göndererek, MED-EL’in girişinizi yeniden yayınlama yükümlülüğü olmadığını anlar ve kabul edersiniz.
 9. Girmek veya kazanmak için herhangi bir satın alma işlemi gerekmez. Bir satın alma kazanma şansını artırmaz.
 10. Bir birey istediği kadar girebilir, ancak bu kazanma şansını otomatik olarak artırmaz. MED-EL, spam olarak sınıflandırabileceği tüm girdileri silme hakkına sahiptir.
 11. Herhangi bir içerik göndererek, MED-EL’in, MED-EL adına hareket eden herkesin ve MED-EL lisansları, halefleri ve atamalarının, yasaların izin verdiği hallerde; katılımınız, adınız, yarışma hakkındaki ifadeleriniz ve biyografik bilgilerinizin; haberler, reklam, bilgi, ticaret, reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım amacıyla, herhangi bir tazminat, bildirim, inceleme veya ayrıca rıza alınması gerekmeden, şu anda bilinen ya da gelecekte geliştirilecek her türlü mecrada basım, yayımlama, yayınlama ve dağıtım hakkına daimi olarak ve tüm dünyada, sınırlama olmaksızın sahip olduğunu anlar ve kabul edersiniz.
 12. Katılımcılar, yarışmaya gönderilen kayıtların kendileri tarafından yaratılan orijinal eserleri olduğunu garanti eder.
 13. Kazananlar, kazananın seçilmesinden sonraki bir hafta içinde Facebook’ta özel mesajla bilgilendirilir. MED-EL’in kazananın spam, önemsiz e-posta veya diğer güvenlik ayarları nedeni ile bildirim alamaması veya kazananın yanlış veya başka şekilde çalışmayan iletişim bilgileri sunması nedeni ile hiçbir sorumluluğu yoktur. Kazanan ile iletişime geçilemez ise, uygun değil ise, ödül bildiriminin gönderildiği tarihten itibaren 7 gün içinde ödülü talep edemez ise veya tamamlanmış ve yürütülen bir bildirimi ve gerektiğinde serbest bırakmayı zamanında iade edemez ise, ödül kaybedilebilir ve alternatif bir kazanan seçilebilir.
 14. MED-EL’in kararı kesindir ve hiçbir yazışma yapılmayacaktır. Ödül nakit, kredi veya hizmet ile değiştirilemez ve hiçbir değişim iletişimine girilmez. Gerçek / değer biçilen değer, ödül verildiği sırada farklılık gösterebilir.
 15. Yarışma yürürlükteki tüm federal, eyalet ve yerel yasa ve düzenlemelere tabidir. Yasak olan yerlerde geçersizdir. Bu resmi kuralların MED-EL’in kendi takdirine bağlı olarak kazanan tarafından herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, kazananın yarışma kazananı olarak diskalifiye edilmesine neden olur ve kazanan olarak tüm ayrıcalıklar derhal feshedilir. Bazı ürünler onaylanmıyorsa veya o kişinin ülkesinde mevcut değilse bazı girişler kazanamaz.
 16. Yarışmaya katılarak katılımcılar bu hüküm ve koşullara bağlı kalmayı ve MED-EL kararının bu yarışma ile ilgili tüm konularda nihai ve bağlayıcı olduğunu kabul ederler.
 17. Tüm başvurular, , katılımcı tarafından iletildiği zamanda DEĞİL; MED-EL tarafından teslim alındığı sırada kabul edilmiş olarak kabul edilir. MED-EL kayıtları alındığı tarihe göre kesindir. Geç, kaybolmuş, çalınmış, yanlış yönlendirilmiş, yasadışı, eksik, okunaksız, hasar görmüş, çoğaltılmış veya değiştirilmiş başvurular geçersizdir. MED-EL, bu tür gönderimlerden veya herhangi bir hata, teknik arıza, kayıp, ihmal, iletişim gecikmesi veya arızasından sorumlu değildir.
 18. MED-EL, bu şartları değiştirme veya önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda rekabeti değiştirme, askıya alma, sonlandırma veya iptal etme hakkını saklı tutar.
 19. Ödüller renk, boyut ve stil dahil olmak üzere çeşitli açılardan farklılık gösterebilir. MED-EL, sunulan ödülü değiştirme hakkını saklı tutar.
 20. Bazı yarışmalar belirli ülkelere özel olduğundan bu yarışmalara katılım mümkün olmayabilir. MED-EL, ödüllerin sadece geçerli ülkelerden gelen katılımları sunulmasını sağlamak için en iyisini yapacaktır, ancak bunun gerçekleşmemesi durumunda MED-EL’in hiçbir sorumluluğu yoktur.
 21. Sorumluluk Sınırlaması: Yarışmaya katılarak, MED-EL ve iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını, reklam ve tanıtım ajanslarını, ortaklarını, temsilcilerini, ajansları, haleflerini, çalışanlarını, görevlilerini ve yöneticilerini; (i) kişinin yarışmaya katılımı ve/veya herhangi bir ödülü kabulü, bulundurması, kullanması veya kötüye kullanması; (ii) bilgisayar, kablo, ağ, donanım veya yazılım veya diğer mekanik ekipmanların arızalanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü teknik arıza; (iii) iletişimlerin, telefonun veya İnternet hizmetinin kullanılamaması veya erişilememesi; (iv) katılım sürecinin veya tanıtımın herhangi bir kısmına yetkisiz insan müdahalesi; (v) Tanıtımın uygulanmasında veya girişlerin işlenmesinde elektronik veya insan hatasından dolayı, ihmalden kaynaklanan veya ihmal nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek herhangi bir sorumluluk, hastalık, yaralanma, ölüm, kayıp, dava, hak talebi veya zarardan sorumlu tutmamayı kabul etmiş olur.