In Gastartikel

In een opinieartikel in Frontiers in Public Health, bepleit een viertal wetenschappers dat de bekendheid met kosteneffectieve hoortechnieken (zoals cochleaire implantaten) vergroot moet worden. En dat de toegang tot deze technologieën bovendien als mensenrecht moet worden erkend. 

Wereldwijd lijden 466 miljoen mensen aan invaliderend gehoorverlies. Dat is 6,1% van de wereldpopulatie. Met de huidige bevolkingsgroei en vergrijzing zullen dat in 2050 900 miljoen mensen zijn. De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft berekend dat het niet behandelen van deze aandoening de gemeenschap jaarlijks 750 miljard dollar kost.

Gezondheidsklachten door invaliderend gehoorverlies

Gehoorverlies veroorzaakt cognitieve achteruitgang, depressie en sociaal isolement. De behandeling van deze klachten vormt een stevige kostenpost voor onze samenleving. En die kosten zullen in de toekomst alleen maar stijgen.

Een cochleair implantaat kan veel van deze klachten voorkomen. Zo is het niet alleen een bijzonder adequate behandeling voor een veelvoorkomende aandoening, het is ook een kosteneffectieve oplossing voor de individuele patiënt én de samenleving als geheel.

Lees hier het hele artikel.

Recente berichten