İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI

İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI
Koklear İmplant Kullanıcıları için Telefon İpuçları

Telefonda konuşmak en zorlu dinleme durumlarından biridir: tanımadığımız biri ile konuşmak, görsel ipuçlarının olmaması ve bazen zayıf bir bağlantı. Ancak bu zorluklara rağmen, araştırmalar işitme kaybı olan kişilerin koklear implant takıldıktan sonra telefonu daha fazla kullanmaya başladıklarını göstermiştir. İşte telefonda iletişim becerilerinizi geliştirmek için bazı ipuçları.

İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI
Koklear İmplantlı Yetişkinler için Dinlemenin Aşamaları

Eğer koklear implant ameliyatı olduysanız, işitsel rehabilitasyonun dinleme becerilerinizi geliştirmek ve cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmak için gerekli olduğunu bilirsiniz. Koklear implant ile konuşma gibi karmaşık işitsel bilgileri anlayabilmek, beyninizin işitme implantınızdan gelen işitsel uyaranlara alışması ve bunları işlemeyi öğrenmesi için zaman ve rehabilitasyon pratiği gerektirir.

İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI
Sosyal Bütünleşme ve Arkadaş Edinme

Çocuklukta sosyal olarak aktif olmak ve arkadaş edinmek psikolojik iyi oluş için önemlidir ve akademik başarı ile olumlu yönde ilişkilidir. Ebeveynler, akranlarıyla ilişki kurma fırsatları yaratarak ve bu becerileri yapılandırılmış durumlarda uygulayarak çocuklarının sosyal becerilerinin gelişimini destekleyebilirler. İşte çocuğunuzun sosyal becerilerini geliştirecek ve arkadaş edinmesine yardımcı olacak bazı ipuçları.