პასუხისმგებელია მასალაზე

MED−EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H
ფიურსტენვეგის 77ა
6020 ინსბრუკი
ავსტრია

ტელ: 43-512-288-889
office@blog.medel.com

რეგისტრაციის ნომერი FN 48608h
ID-ნომერი ATU 31722502

CEO
უნი. ექიმი ინგებორგ ჰოხმაიერი


MED-EL-ის სოციალური მედიის კონკურსის ვადები და პირობები

 1. ეს კონკურსი არ არის დასპონსორებული და ადმინისტრირებული ან დაკავშირებული არანაირს სოციალურ გვერდებთან მათ შორის Facebook, Instagram ან სხვა ვებ გვერდებთან. თქვენ აწვდით თქვენს ინფორმაციას მხოლოდ MED-El-ს და არა Facebook, Instagram ან სხვა სოციალურ ქსელს.
 2. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შეხვიდეთ საიტზე და ყველანაირი ინფორმაცია ჩვენს კონკურსებზე უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი სოციალური მედიის კონკურსის პოსტზე. ნებისმირ სოციალური მედიის კონკურსის გვერდზე გაწევრიანებისას ან MED-EL-ის მიერ წარმოებულ საერთაშორისო სოციალური მედიის კამპანიაში მონაწილეობისას, მონაწილე ეთანხმება MED-EL-ის მიერ დაწესებულ ვადებს.
 3. გაწევრიანება გახსნილია მქოლოდ 18 წლის პირებისათვის ან ზემოთ.
 4. წესებზე თანხმობა: მონაწილეობისას, მონაწილე (,,შენ”) თანახმაა სრულად უპირობოდ შეასრულოს მოცემული წესები და თქვენ წარმოადგენთ და აძლევთ გარანტიას რომ დააკმაყოფილებთ უფლებამოსილების მოთხოვნებს. გარდა ამისა, თქვენ ეთანხმებით MED-EL-ის გადაწყვეტილებებს, როგორც საბოლოო და სავალდებულო კონკურსის შინაარსის შესაბამისად.
 5. გაწევრიანების განაცხადები, რომლებიც არასრულია ან არ იცავს წესებს და კონკურსის სპეციფიკაციას შესაძლოა მიიღოს დისკვალიფიკაცია MED-EL-ის ინდივიდუალური შეხედულებისამებრ.
 6. მონაწილეობის განაცხადები წარდგენილ იქნება თარიღის მიხედვით რომელიც ჩამოთვლილია კონკურსის დეტალებში. მონაწილეობის განაცხადები რომელიც წარდგენილ იქნება იმ დროის შემდეგ რაც მოცემულია კონკურსის შესახებ პოსტში არ დაიშვება.
 7. კონკურსის მოწოდებულ მითითებებზე დაყრდნობით, მონაწილეები არჩეული იქნებიან შემთხვევითი პრონციპით ან დაფუძნებული იქნება საკუთარი თავის წარდგენის ორიგინალურობაზე, კრეატიულობაზე, წარმოსახვაზე, ინოვაციებზე ან არჩევა მოხდება სხვა კრიტერიუმებით, რომელსაც განსჯის MED-EL-ის გუნდი, რომელიც იმყოფება ინსბრუკში, სათაო ოფისში.
 8. გაწევრიანების წარდგენის შემდგომ, თქვენ იგებთ და ეთანხმებით რომ MED-EL-ს არ აქვს არანაირი ვალდებულება გამოაქვეყნოს ეს თავიდან.
 9. არაფრის გადახდა არ არის საჭირო გაწევრიანებისა და მოგებისათვის. თანხის გადახდა არ ზრდის მოგების შანსებს.
 10. პიროვნებას შეუძლია შევიდეს რამდენჯერაც მას სურს, თუმცა ეს ყველაფერი არ გაზრდის მოგების შანსს. MED-EL-ს აქცს უფლება წაშალოს ისეთი ჩანაწერი, რომელიც კლასიფიცირდება სპამად.
 11. მონაწილეები გარანტიას აძლევენ რომ მათი წარდგენილი ჩანაწერები არის მათი ორიგინალი ნამუშევარი ან ისეთი ნამუშევარი, რომლის საავტორო უფლებებსაც თავად ფლობს. ისინი აძლევენ MED-EL-ს მარტივ, დროებით და სივრცით შეუზღუდავ, მაგრამ არაექსკლუზიურ უფლებებს წარადგინოს მასალა (ფოტოები, ვიდეოები, ფრაზები, …):
  • უფლება რომ შეინახონ მასალა MED-EL-ის სერვერზე
  • უფლება, რომ ხელმისაწვდომი გახდეს მასალა რათა გამოქვეყნდეს მთლიან ან მხოლოდ ნაწილზე Facebook და სხვა სოციალური ქსელების არხერბზე (მაგ: Instagram, Twitter,…)
  • უფლება, რომ გამოიყონენ მასალა MED-EL-ის პროდუქტების მხარდასაჭერად
  • უფლება რომ დაარედაქტირონ მასალა, მიუხედავად ამისა არ უნდა შეიცვალოს ორიგინალი
 12. გამარჯვებულებს აცნობებენ მოგებას პირად შეტყობინებაში Facebook-ის მეშვეობით ერთი კვირის ვადაში გამარჯვებულების არჩევიდან. MED-EL არ იღებს პასუხისმგებლობას გამარჯვებულების ჩაჭრის შესახებ, რომ მათ მიიღეს ინფორმაცია სპამ ან უსარგებლო ელ-ფოსტის ველში ან უსაფრთხოების სხვა პარამეტრბის გამო ან არაფუნქციური საკონტაქტო ინფორმაციის მიწოდების გამო. თუ გამარჯვებულთან დაკავშირება ვერ მოხდება, არ დაადასტურებს მიღებულ შეტყობინებას გაგზავნიდან შვიდი დღის განმავლობაში, ან არ გამოაგზავნის დროულად დასრულებუნ და შესრულებულ დეკლარაციას, გამარჯვებული დაკარგავს პრიზს და ახალი ალტერნატიული გამარჯვებული იქნება არჩეული. გამარჯვებულები თანახმა არიან რომ მათი სახელები გამოქვეყნდება medel.com ან MED-EL-ის სოციალური მედიის არხზე, კონკურსთან დაკავშირებულ პოსტში.
 13. MED-EL-ის გადაწყვეტილება არის საბოლოო და არანაირი ცვლილება არ იქნება შეტანილი. პრიზი არ გაიცვლება ნაღდ ან საბარათე თანხაში და არანაირი გაცვლითი კომუნიკაცია არ იქნება წარმოებული. რეალური/შეფასებული ღირებულება შეიძლება განსხვავდებოდეს პრიზით დაჯილდოვების დროს.
 14. კონკურსი ექვემდებარება ყველა ფედერალურ, სახელმწიფო და ანდგილობრივ კანონებსა და რეგულაციებს. ბათილია იქ, სადაც აკრძალულია. გამარჯვებულის მიერ ნებისმიერი ოფიციალური წესის დარღვევა MED-EL-ის შეხედულებებისამებრ ისჯება გამარჯვებულის დისკვალიფიკაციით კონკურსიდან, და ყველა გამარჯვებულის პრივილეგია დაუყოვნებლივ იქნება ჩამორთმეული. ზოგიერთი განაცხადი გამოირიცხება გამარჯვებულთა სიიდან, თუ გარკვეული პროდუქტები არ იქნება აღიარებული ან დაშვებული მის ქვეყანაში.
 15. კონკურსში გაწევრიანებისას მონაწილეები ეთანხმებიან, რომ დაიცავენ ვადებსა და პირობებს და MED-EL-ის კონკურსთან დაკავშირებული ყველა გადაწყვეტილება არის საბოლოო და სავალდებულო.
 16. ყველა განაცხადი ითვლება მიღებულად MED-EL-ის მიერ მიღების დროით და არა იმ დროით, როდესაც გამოაგზავნა ის მონაწილემ. MED-EL-ის ჩანაწერები არის საბოლოო იმ დროისათვის, როცა მიიღო ისინი. დაგვიანებული, დაკარგული, მოპარული, არალეგალური, დაუსრულებელი, დაზიანებული, ხელახლა წარმოებული, ან ძველი განაცხადები არის არავალიდური. MED-EL არ არის პასუხისმგებელი ისეთ განაცხადებზე, რომელიც არის შეცდომით, ტექნიკურად გაუმართავი, აქვს ტექსტში დანაკლისი ან ხარვეზი, კომუნიკაცია აგვიანებს ან არ დამყარდა.
 17. MED-EL იტოვებს უფლებას, რომ შეცვალოს ეს პირობები ან შეაჩეროს, შეეყვიტოს ან გააუქმოს კონკურში ნებისმიერ დროს ყველანაირი გაფრთხილების გარეშე.
 18. პრიზები შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ასპექტით მათ შორის ფერის, ზომისა და სტილის ჩათვლით. MED-EL იტოვებს უფლებას, რომ შეცვალოს დაწესებული პრიზი.
 19. ზოგი კონკურსი შესაძლოა იყოს შეზღუდული სხვადასხცა ქვეყნის მიხედვით, ამიტომ რამდენიმე ჩანაწერის მოგება იქნება დაუშვებელი. MED-EL ყველაფერს გააკეთებს რომ უზრუნველყოს, პრიზების შეთავაზება მხოლოდ დაშვებული ქვეყნებიდან მონაწილეებისთვის, მაგრამ იმ შემთხვევაშ თუ ეს არ მოხდება, MED-EL არ იღებს არანაირ პასუხისმგებლობას.
 20. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა: გაწევრიანებისას თანახმა ხართ, რომ MED-EL და მისი დაქვემდებარებული ფილიალები, სარეკლამო სააგენტოები, პარტნიორები, წარმომადგენლები აგენტები, მემკვიდრეები, თანამშრომლები, ოფიცრები, დირექტორები გაათავისუფლოთ ყველანაირი ვალდებულებისგან, ავადმყოფობისგან, ჭრილობებისგან, დავისგან, პრეტენზიებისგან ან საფრთხისგან რომელიც შეიძლება გამოწვეულ იქნეს პირდაპირი ან ირიბი დაუდევრობით:
  (I) კონკურსში ასეთი მონაწილის მონაწილეობა და მისი თანხმობა, მფლობელობა, გამოყენება ან არ გამოყენება ნებისმიერი პრიზის ან მისი ნაწილის;
  (II)ნებისმიერი ტექნიკური ხარვეზი, მათ შორის ნებისმიერი კომპიუტერის, კაბელის, ინტერნეტის კავშირის, აპარატურის, პროგრამული უზრუნველყოფის ან სხვა ტექნიკური გაუმართაობით გამოწვეული;
  (III) კომუნიკაციის, სატელეფონო ან ინტერნეტ სერვისის მიუწვდომლობა;
  (IV) უნებართვო ადამიანის ჩარევა ჩანაწერის ნებისმიერ პროცესში ან მის მხარდაჭერაში;
  (V) ელექტრონული ან ადამიანური შეცდომა მხარდამჭერი ადმინისტრაციის ან ჩანაწერების პროცესის წარმოებაში.
 21. კონფიდენციალურობის სანახავად დააჭირეთ აქ კონფიდენციალურობის მიმოხილვაა ეხება თუ როგორ შეაგროვებს MED-EL ინფორმაციას თქვენზე, როგორ დაიცავს ამ ინფორმაციას, როგორ იქნება ეს გაზიარებული და დაცული.


ვადები და პირობები MED-EL ის ადვოკატირების ონლაინ ღონისძიების შესახებ

 1. ეს კონკურსი არ არის დასპონსორებული, მოწონებული ან დამტკიცებული სოციალური მედია ქსელებით Facebook, Instagram, Twitter, Youtube და სხვა თქვენ უზიარებთ თქვენს ინფორმაციას MED-EL-ს და არა Facebook, Insgaram ან სხვა სოციალურ ქსელებს.
 2. ინფორმაცია იმის თაობაზე, როგორ გაწევრიანდეთ ჩვენს კონკურსში იქნება მითითებული შესაბამის სოციალურ ქსელში კონკურსის პოსტზე. ნებისმიერ ღონისძიებაში გაწევრიანებისას რომელიც ეკუთვნის MED-EL-ის საერთაშორისო მედიას, მონაწილეები ეთანხმებიან იმ ვადებს რაც მოწოდებულია MED-EL-ის მიერ.
 3. გაწევრიანება ნებადართულია 18 წლის ან მეტი ასაკის პირებისათვის.
 4. წესებზე თანხმობა: კონკურსში მონაწილეობისას მონაწილეები ეთანხმებიან, რომ დაიცავენ ვადებსა და პირობებს და MED-EL-ის კონკურსთან დაკავშირებული ყველა გადაწყვეტილება არის საბოლოო და სავალდებულო ასევე, ეთანხმებით MED-EL-ის გადაწყვეტილებებს როგორც საბოლოოს, რომელიც დაკავშირებული იქნება ღონისძიების შინაარსთან.
 5. გაწევრიანების ჩანაწერები, რომლებიც არაა დასრულებული ან არ იცავს წესებს ან ღონისძიების სპეციფიკაციებს დისკვალიფიცირებული იქნება.
 6. გაწევრიანება შესაძლებელი იქნება 2021 წლის 04 აგვისტოდან 2021 წლის 17 აგვისტომდე. გაწევრიანება სრულდება 2021 წლის 17 აგვისტოს, შუაღამისას. ამ დროსი შემდგომ შემოსული განაცხადები არ იქნება მიღებული.
 7. გამარჯვებულები იქნებიან არჩეულ MED-EL-ის სოციალუი მედიის მიერ ვიდეოს შინაარსზე დაყრდნობით.
 8. თქვენი გაწევრიანების დადასტურებისას, თქვენ ეთანხმებით MED-EL-ს არ აქვს არანაირი ვალდებულება რომ განმეორებით გამოაქვეყნოს თქვენი გაწევრიანება.
 9. არაფრის გადახდა არ არის საჭირო გაწევრიანებისა და მოგებისათვის. თანხის გადახდა არ ზრდის მოგების შანსს.
 10. ჩანაწერები რომელიც წარდგენილ იქნება იმ დროის შემდეგ რაც მოცემულია კონკურსის შესახებ პოსტში არ დაიშვება. MED-EL-ს აქცს უფლება წაშალოს ისეთი ჩანაწერი, რომელიც კლასიფიცირდება სპამად.
 11. მონაწილეები გარანტიას აძლევენ რომ მათი წარდგენილი ჩანაწერები არის მათი ორიგინალი ნამუშევარი ან ისეთი ნამუშევარი, რომლის საავტორო უფლებებსაც თავად ფლობს. ისინი აძლევენ MED-EL-ს მარტივ, დროებით და სივრცით შეუზღუდავ, მაგრამ არაექსკლუზიურ უფლებებს წარადგინოს მასალა (ფოტოები, ვიდეოები, ფრაზები, …):
  • უფლება რომ შეინახონ მასალა MED-EL-ის სერვერზე
  • უფლება, რომ ხელმისაწვდომი გახდეს მასალა რათა გამოქვეყნდეს მთლიან ან მხოლოდ ნაწილზე Facebook და სხვა სოციალური ქსელების არხერბზე (მაგ: Instagram, Twitter,…)
  • უფლება, რომ გამოიყონენ მასალა MED-EL-ის პროდუქტების მხარდასაჭერად
  • უფლება რომ დაარედაქტირონ მასალა, მიუხედავად ამისა არ უნდა შეიცვალოს ორიგინალი
 12. გამარჯვებულებს აცნობებენ მოგებას ელ-ფოსტის მეშვეობით ერთი კვირის ვადაში გამარჯვებულების არჩევიდან. MED-EL არ იღებს პასუხისმგებლობას გამარჯვებულების ჩაჭრის შესახებ, რომ მათ მიიღეს ინფორმაცია სპამ ან უსარგებლო ელ-ფოსტის ველში ან უსაფრთხოების სხვა პარამეტრბის გამო ან არაფუნქციური საკონტაქტო ინფორმაციის მიწოდების გამო. თუ გამარჯვებულთან დაკავშირება ვერ მოხდება, არ დაადასტურებს მიღებულ შეტყობინებას გაგზავნიდან შვიდი დღის განმავლობაში, ან არ გამოაგზავნის დროულად დასრულებუნ და შესრულებულ დეკლარაციას, გამარჯვებული დაკარგავს პრიზს და ახალი ალტერნატიული გამარჯვებული იქნება არჩეული. გამარჯვებულები თანახმა არიან რომ მათი სახელები გამოქვეყნდება medel.com ან MED-EL-ის სოციალური მედიის არხზე, კონკურსთან დაკავშირებულ პოსტში.
 13. MED-EL-ის გადაწყვეტილება არის საბოლოო და არანაირი ცვლილება არ იქნება შეტანილი. პრიზი არ გაიცვლება ნაღდ ან საბარათე თანხაში და არანაირი გაცვლითი კომუნიკაცია არ იქნება წარმოებული. რეალური/შეფასებული ღირებულება შეიძლება განსხვავდებოდეს პრიზით დაჯილდოვების დროს.
 14. კონკურსი ექვემდებარება ყველა ფედერალურ, სახელმწიფო და ანდგილობრივ კანონებსა და რეგულაციებს. ბათილია იქ, სადაც აკრძალულია. გამარჯვებულის მიერ ნებისმიერი ოფიციალური წესის დარღვევა MED-EL-ის შეხედულებებისამებრ ისჯება გამარჯვებულის დისკვალიფიკაციით კონკურსიდან, და ყველა გამარჯვებულის პრივილეგია დაუყოვნებლივ იქნება ჩამორთმეული. ზოგიერთი განაცხადი გამოირიცხება გამარჯვებულთა სიიდან, თუ გარკვეული პროდუქტები არ იქნება აღიარებული ან დაშვებული მის ქვეყანაში.
 15. კონკურსში გაწევრიანებისას მონაწილეები ეთანხმებიან, რომ დაიცავენ ვადებსა და პირობებს და MED-EL-ის კონკურსთან დაკავშირებული ყველა გადაწყვეტილება არის საბოლოო და სავალდებულო.
 16. ყველა განაცხადი ითვლება მიღებულად MED-EL-ის მიერ მიღების დროით და არა იმ დროით, როდესაც გამოაგზავნა ის მონაწილემ. MED-EL-ის ჩანაწერები არის საბოლოო იმ დროისათვის, როცა მიიღო ისინი. დაგვიანებული, დაკარგული, მოპარული, არალეგალური, დაუსრულებელი, დაზიანებული, ხელახლა წარმოებული, ან ძველი განაცხადები არის არავალიდური. MED-EL არ არის პასუხისმგებელი ისეთ განაცხადებზე, რომელიც არის შეცდომით, ტექნიკურად გაუმართავი, აქვს ტექსტში დანაკლისი ან ხარვეზი, კომუნიკაცია აგვიანებს ან არ დამყარდა.
 17. MED-EL იტოვებს უფლებას, რომ შეცვალოს ეს პირობები ან შეაჩეროს, შეეყვიტოს ან გააუქმოს კონკურში ნებისმიერ დროს ყველანაირი გაფრთხილების გარეშე.
 18. პრიზები შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ასპექტით მათ შორის ფერის, ზომისა და სტილის ჩათვლით. MED-EL იტოვებს უფლებას, რომ შეცვალოს დაწესებული პრიზი.
 19. ზოგი კონკურსი შესაძლოა იყოს შეზღუდული სხვადასხცა ქვეყნის მიხედვით, ამიტომ რამდენიმე ჩანაწერის მოგება იქნება დაუშვებელი. MED-EL ყველაფერს გააკეთებს რომ უზრუნველყოს, პრიზების შეთავაზება მხოლოდ დაშვებული ქვეყნებიდან მონაწილეებისთვის, მაგრამ იმ შემთხვევაშ თუ ეს არ მოხდება, MED-EL არ იღებს არანაირ პასუხისმგებლობას.
 20. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა: გაწევრიანებისას თანახმა ხართ, რომ MED-EL და მისი დაქვემდებარებული ფილიალები, სარეკლამო სააგენტოები, პარტნიორები, წარმომადგენლები აგენტები, მემკვიდრეები, თანამშრომლები, ოფიცრები, დირექტორები გაათავისუფლოთ ყველანაირი ვალდებულებისგან, ავადმყოფობისგან, ჭრილობებისგან, დავისგან, პრეტენზიებისგან ან საფრთხისგან რომელიც შეიძლება გამოწვეულ იქნეს პირდაპირი ან ირიბი დაუდევრობით:
  (I) კონკურსში ასეთი მონაწილის მონაწილეობა და მისი თანხმობა, მფლობელობა, გამოყენება ან არ გამოყენება ნებისმიერი პრიზის ან მისი ნაწილის;
  (II)ნებისმიერი ტექნიკური ხარვეზი, მათ შორის ნებისმიერი კომპიუტერის, კაბელის, ინტერნეტის კავშირის, აპარატურის, პროგრამული უზრუნველყოფის ან სხვა ტექნიკური გაუმართაობით გამოწვეული;
  (III) კომუნიკაციის, სატელეფონო ან ინტერნეტ სერვისის მიუწვდომლობა;
  (IV) უნებართვო ადამიანის ჩარევა ჩანაწერის ნებისმიერ პროცესში ან მის მხარდაჭერაში;
  (V) ელექტრონული ან ადამიანური შეცდომა მხარდამჭერი ადმინისტრაციის ან ჩანაწერების პროცესის წარმოებაში.
 21. კონფიდენციალურობის სანახავად დააჭირეთ აქ კონფიდენციალურობის მიმოხილვაა ეხება თუ როგორ შეაგროვებს MED-EL ინფორმაციას თქვენზე, როგორ დაიცავს ამ ინფორმაციას, როგორ იქნება ეს გაზიარებული და დაცული.